1
تی شرت محرم طرح یا اباعبدالله در مشهد تی شرت محرم طرح یا اباعبدالله در مشهد

تی شرت محرم طرح یا اباعبدالله در مشهد

 • چاپ روی تی شرت: یااباعبدالله
 • نوع پارچه: پنبه دو رو 40 سوپر ( کیفیت A )
 • نوع چاپ: تمام رنگ ترکیبی
 • مدل: آستین بلند
 • سایز چاپ: بزرگترین سایز ممکن
 • سایز بندی: در چهار سایز مدیم ، لارژ ، ایکس لارژ و دو ایکس لارژ
قیمت: 34,000 تومان
مشخصات فنی کامل
تی شرت محرم طرح یا شهید کربلا در مشهد تی شرت محرم طرح یا شهید کربلا در مشهد

تی شرت محرم طرح یا شهید کربلا در مشهد

 • چاپ روی تی شرت: یاشهید کربلا
 • نوع پارچه: پنبه دو رو 40 سوپر ( کیفیت A )
 • نوع چاپ: تمام رنگ ترکیبی
 • مدل: آستین بلند
 • سایز چاپ: بزرگترین سایز ممکن
 • سایز بندی: در چهار سایز مدیم ، لارژ ، ایکس لارژ و دو ایکس لارژ
قیمت: 34,000 تومان
مشخصات فنی کامل
تی شرت محرم طرح یا اباالفضل العباس در مشهد تی شرت محرم طرح یا اباالفضل العباس در مشهد

تی شرت محرم طرح یا اباالفضل العباس در مشهد

 • چاپ روی تی شرت: ابوالفضل العباس
 • نوع پارچه: پنبه دو رو ( کیفیت A )
 • نوع چاپ: تمام رنگ ترکیبی
 • مدل: آستین بلند
 • سایز چاپ: بزرگترین سایز ممکن
 • سایز بندی: در چهار سایز مدیم ، لارژ ، ایکس لارژ و دو ایکس لارژ
قیمت: 34,000 تومان
مشخصات فنی کامل
تی شرت محرم طرح یا ابا عبدالله الحسین در مشهد تی شرت محرم طرح یا ابا عبدالله الحسین در مشهد

تی شرت محرم طرح یا ابا عبدالله الحسین در مشهد

 • چاپ روی تی شرت: اباعبدالله الحسین
 • نوع پارچه: پنبه دو رو  ( کیفیت A )
 • نوع چاپ: تمام رنگ ترکیبی
 • مدل: آستین بلند
 • سایز چاپ: بزرگترین سایز ممکن
 • سایز بندی: در چهار سایز مدیم ، لارژ ، ایکس لارژ و دو ایکس لارژ
قیمت: 34,000 تومان
مشخصات فنی کامل
1