1
ساعت دیواری آینه ای حروف در فروشگاه مشهد ساعت دیواری آینه ای حروف در فروشگاه مشهد

ساعت دیواری آینه ای حروف در فروشگاه مشهد

مشخصات کلی ساعت دیواری آینه ای طرح حروف:

 • اطلاعات کلی: ساعت دیواری آینه ای مدل حروف
 • رنگ بدنه : آینه نقره ای
 • مشخصات بدنه: پلکسی گلاس آینه ای تایوانی درجه یک
 • مشخصات موتور : موتور روان گرد بدون صدا
 • سایز بندی: در اندازه 42 در 50 سانتی متر
 • گارانتی : دارای 7 روز گارانتی برگشت بدون قید و شرط
 • خرید به صورت پستی و پرداخت هزینه درب منزل
قیمت: 59,000 تومان
مشخصات فنی کامل
ساعت دیواری آینه ای کلاسیک در فروشگاه مشهد ساعت دیواری آینه ای کلاسیک در فروشگاه مشهد

ساعت دیواری آینه ای کلاسیک در فروشگاه مشهد

مشخصات کلی ساعت دیواری آینه ای طرح کلاسیک:

 • اطلاعات کلی: ساعت دیواری آینه ای مدل کلاسیک
 • رنگ بدنه : آینه نقره ای
 • مشخصات بدنه: پلکسی گلاس آینه ای تایوانی درجه یک
 • مشخصات موتور : موتور روان گرد بدون صدا
 • سایز بندی: در اندازه 40 در 40 سانتی متر
 • گارانتی : دارای 7 روز گارانتی برگشت بدون قید و شرط
 • خرید به صورت پستی و پرداخت هزینه درب منزل
قیمت: 55,000 تومان
مشخصات فنی کامل
ساعت دیواری آینه ای مدل لاو در فروشگاه مشهد ساعت دیواری آینه ای مدل لاو در فروشگاه مشهد

ساعت دیواری آینه ای مدل لاو در فروشگاه مشهد

مشخصات کلی ساعت دیواری آینه ای طرح LOVE:

 • اطلاعات کلی: ساعت دیواری آینه ای مدل LOVE لاو
 • رنگ بدنه : آینه نقره ای
 • مشخصات بدنه: پلکسی گلاس آینه ای تایوانی درجه یک
 • مشخصات موتور : موتور روان گرد بدون صدا
 • سایز بندی: در اندازه 50 در 22 سانتی متر
 • گارانتی : دارای 7 روز گارانتی برگشت بدون قید و شرط
 • خرید به صورت پستی و پرداخت هزینه درب منزل
قیمت: 59,000 تومان
مشخصات فنی کامل
ساعت دیواری آینه ای مدل شقایق در فروشگاه مشهد ساعت دیواری آینه ای مدل شقایق در فروشگاه مشهد

ساعت دیواری آینه ای مدل شقایق در فروشگاه مشهد

مشخصات کلی ساعت دیواری آینه ای مدل شقایق:

 • اطلاعات کلی: ساعت دیواری آینه ای مدل شقایق
 • رنگ بدنه : آینه نقره ای
 • مشخصات بدنه: پلکسی گلاس آینه ای تایوانی درجه یک
 • مشخصات موتور : موتور روان گرد بدون صدا
 • سایز بندی: در اندازه 30 در 30 سانتی متر
 • گارانتی : دارای 7 روز گارانتی برگشت بدون قید و شرط
 • خرید به صورت پستی و پرداخت هزینه درب منزل
قیمت: 57,000 تومان
مشخصات فنی کامل
ساعت دیواری آینه ای طرح قو در فروشگاه مشهد ساعت دیواری آینه ای طرح قو در فروشگاه مشهد

ساعت دیواری آینه ای طرح قو در فروشگاه مشهد

مشخصات کلی ساعت دیواری آینه ای طرح بازی پو:

 

 • اطلاعات کلی: ساعت دیواری آینه ای مدل قو
 • رنگ بدنه : آینه نقره ای
 • مشخصات بدنه: پلکسی گلاس آینه ای تایوانی درجه یک
 • مشخصات موتور : موتور روان گرد بدون صدا
 • سایز بندی: در اندازه 30 در 30 سانتی متر
 • گارانتی : دارای 7 روز گارانتی برگشت بدون قید و شرط
 • خرید به صورت پستی و پرداخت هزینه درب منزل
قیمت: 52,000 تومان
مشخصات فنی کامل
1